System edukacji w Polsce

Według definicji encyklopedycznej, system edukacji w Polsce to nic innego jak: ustanowiona przez Państwo Polskie struktura organizacyjna zapewniająca realizację prawa do nauki.

Co obejmuje system oświaty w Polsce?
System oświaty w Polsce obejmuje:

  • Publiczne i niepubliczne żłobki (zakłady opiekuńczo wychowawcze dla dzieci w wieku od 20 tygodni do trzech lat)
  • Przedszkola (zakłady opiekuńczo wychowawcze dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia obowiązywania obowiązku szkolnego)
  • Szkoły podstawowe (stanowią pierwszy etap zorganizowanej edukacji)
  • Szkoły średnie (stanowią drugi etap zorganizowanej edukacji, należą do nich: Liceum, Technikum, Szkoła Zawodowa)
  • Szkoły policealne (stanowią kolejny etap zorganizowanej edukacji – przeznaczony dla osób, które ukończyły szkołę średnią)
  • Szkoły artystyczne (niepubliczne lub publiczne szkoły realizujące zajęcia dodatkowe z zakresu baletu, tańca, muzyki, plastyki oraz sztuki cyrkowej)
  • Szkoły specjalne (przeznaczone dla osób wymagającej szczególnej opieki)
  • Inne placówki oświatowe i wychowawcze

System edukacji w Polsce, a prawo
Prawo do nauki określa 70 artykuł Konsystucji RP (ust. 1). Według niego, każdy człowiek przebywający na terenie Polski ma prawo do podjęcia nauki. Co więcej, nauka elementarna jest obowiązkowa. Status szkoły obowiązkowej ma zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum (obecnie wygaszane).

System edukacji finansowany jest na zasadach subwencji (finansowanie z budżetu Państwa), której wysokość określana jest na podstawie ilości uczniów. Wpływ na finansowanie ma również rodzaj placówki, typ uczniów oraz nauczyciele oraz ich stopnie.

System edukacji w Polsce na tle innych krajów Europy
Mimo ogromnej krytyki z którą spotykają się kolejne rządy – system oświaty w Polsce wypada bardzo dobrze na tle innych krajów Europy. I choć sama kwota subwencji jest nawet kilkukrotnie niższa, aniżeli ma to miejsce w krajach zachodniej Europy, to Polacy uważani są za jednych z najlepiej wykształconych ludzi w Europie. Poziom nauczania w Polsce uznawany jest powszechnie za bardzo wysoki.

Bezpłatna edukacja w Polsce
System Oświatowy w Polsce z zasady jest całkowicie bezpłatny. Uczniowie realizujący proces nauczania w publicznych szkołach i uczelniach z zasady nie muszą płacić za samo kształcenie. Nie oznacza to jednak, że nie ponoszą żadnych kosztów.

W przeciwieństwie do większości krajów zachodniej Europy, w Polsce to dzieci muszą zagwarantować sobie materiały do nauki (podręczniki, książki i inne materiały). W krajach zachodniej Europy – zdecydowana większość materiałów jest zapewniana przez placówki szkolne.

W przypadku nauki w szkołach prywatnych, uczeń zobowiązany jest do uiszczenia czesnego, którego wysokość nie jest określona żadną ustawą – jego wysokość zależna jest zazwyczaj dowolnie. Z zasady – im lepsza uczelnia, tym wyższe czesne.

Mówiąc o „bezpłatnej” edukacji szkolnej warto zauważyć, że według wyliczeń – średni koszt kształcenia jednostki do 18 Roku życia to nawet 200 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *