Ministrantura

„Usługiwać kapłanowi przy czynności liturgicznej i pomagać mu - to zajęcie jedno z najpiękniejszych i najzacniejszych. Kapłan zastępuje miejsce Jezusa Chrystusa, więc też i ministrant nie jemu, ale Jezusowi Chrystusowi usługuje. Aniołowie wtedy otaczają kapłana, a ministrant staje się jakby jednym z ich towarzyszów. Dlatego królowie, jak świadczy historia, usługiwali kapłanom przy ołtarzu i święci uważali to sobie za największe szczęście.” (abp A. J. Nowowiejski)

W każdy czwartek cała społeczność szkolna bierze razem udział we Mszy świętej, oddając tym samym największy hołd Panu Bogu. Uczniowie naszej Szkoły mają możliwość czynnie posługiwać przy tych wielkich tajemnicach. Ale przedtem muszą nauczyć się ministrantury. W tym celu należy zgłosić się do brata Roberta, odpowiedzialnego za szkolenie ministrantów. Nauka ta kończy się krótkim sprawdzianem przed Księdzem Dyrektorem.

Aby ułatwić uczniom naukę ministrantury, udostępniamy "Mały ceremoniał szkolny", który zawiera zasady posługiwania do Mszy świętej, obowiązujące w Szkole i warszawskim przeoracie.