Chór

Chór Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny„... Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.” (Ef. 3,16b) - tak o muzyce mówi Pismo Święte.  Z kolei św. Augustyn opowiada o uczuciach, jakie budzi w nim śpiew całego Kościoła: „Ile razy płakałem, słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego Kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, parowało z niego gorące uczucie pobożnego oddania. Z oczu płynęły łzy i dobrze mi było z nimi.”

Muzykę podobno lubi każdy młody człowiek, ale czy naprawdę wie, czym jest prawdziwa muzyka? Czy ta, którą słucha, pozwala prawdzie ściekać kroplami do serca?... Wykształcenie muzyczne służy temu, by poznać piękno dzieł tworzonych przez wieki – poznać, pokochać, zagrać, zaśpiewać... Z tego też powodu muzyka odgrywa niebagatelną  rolę w naszej Szkole. Głównym terenem pracy na tym polu są zajęcia chóru, podzielonego na 2 grupy wiekowe: od klasy zerowej do drugiej oraz starsi: od klasy trzeciej do szóstej. Spotykamy się 2 razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin – są to zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Najlepsi mają zaszczyt występować pod szyldem szkolnego chóru Filli Cantantes.

Śpiewanie w chórze to przede wszystkim możliwość kształcenia głosu. Śpiew, czyli odpowiednio wydobywany głos ludzki, jest naturalną, najbardziej powszechną i dostępną formą uprawiania muzyki. Jest on niezbędny w procesie wychowania muzycznego w szkole. Każdy głos ludzki może być poddany procesowi szkolenia technicznego; każdy uczący się może osiągnąć mniej lub bardziej doskonały stopień technicznego opanowania swego instrumentu głosowego. W naszej Szkole wychodzimy z założenia, że nie ma dzieci zupełnie pozbawionych zdolności muzycznych; każde dziecko może nauczyć się śpiewać. Staramy się w każdym uczniu ten talent rozwijać.

Zajęcia chóru to nie tylko 2 godziny śpiewu w klasie, ale ciągłe próby prezentowania innym tego, co zostało już przećwiczone. Klasy III-VI ozdabiają swoim śpiewem każdą szkolną Mszę św. Na chórze w warszawskim kościele śpiewamy chorał gregoriański, tradycyjne pieśni polskie oraz pieśni w języku łacińskim.

Nasze koncerty powoli stają się szkolną tradycją, a są to: Dzień Muzyki, świętowany 22 listopada dla uczczenia św. Cecylii - patronki muzyki, styczniowy Wieczór Kolęd oraz prezentacja efektów całorocznej pracy, odbywająca się w maju lub czerwcu. Chór Filli Cantantes tworzy nie tylko własne tradycje, ale bierze aktywny udział w innych uroczystościach szkolnych: jasełkach, Dniu Rodziny, podróżuje również z występami po kraju i świecie. Swoje możliwości prezentujemy także na lokalnych scenach. Naszym sukcesem jest zdobycie wyróżnienia w XI Powiatowym Koncercie Kolęd i Pastorałek, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

Dbamy o to, by naszą Szkołę opuszczały dzieci wszechstronnie rozwinięte, posiadające nie tylko praktyczne umiejętności, ale uformowane również duchowo. Muzyka stanowi jeden z wielu elementów duchowego rozwoju; pobudza wrażliwość,  kształtuje poczucie piękna. Staramy się uczyć nie tylko teorii muzycznej i nazwisk kompozytorów, ale rozumienia muzyki, rozróżniania jej gatunków, przedstawiania bogactwa instrumentów; mówiąc najkrócej - pragniemy dać jak najgłębszą odpowiedź na pytanie: czym jest muzyka?...