Gimnazjum

Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu ma swoją siedzibę w podwarszawskim Józefowie. Nauczyciele pod czujnym kierownictwem dyrekcji i duchową opieką księży Bractwa św. Piusa X starają się zapewnić bezpieczny, religijny rozwój duchowy młodzieży, kształcąc w duchu filozofii św. Tomasza z Akwinu. Chłopcy i dziewczęta, tworzący małe, niekoedukacyjne klasy, nauczani są w klasycznym i tradycyjnym duchu. Uczęszczają na zajęcia dodatkowe (katechizm, język grecki, język łaciński, filozofię). Każdy uczeń może liczyć na indywidualne podejście księży i pedagogów, co sprzyja szybkiemu wykrywaniu problemów i ich rozwiązywaniu. W szkole panuje przyjazna atmosfera – wszyscy się znają, nie ma anonimowości, jest za to pełne wyrozumiałości i chrześcijańskiego miłosierdzia podejście do trudności. Nie oznacza to oczywiście, że nie trzeba się uczyć – wszak sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem, ale miłosierdzie bez sprawiedliwości jest matką nieporządku, jak pisał św. Tomasz z Akwinu. 

Aby zostać uczniem Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu, trzeba osiągać dobre wyniki w nauce oraz przejść pomyślnie przez rozmowy z władzami szkoły – z dyrektorem i księdzem kapelanem. 

Młody człowiek, który zostaje uczniem szkoły, zyskuje szeroki zakres obowiązków. Prócz rzeczy oczywistej, jaką jest nauka, są nimi m.in.: noszenie szkolnego mundurka, udział w porannych apelach porządkowych, cotygodniowa Msza św., zaangażowanie w szkolny teatr, konkursy, uczniowskie quasi-korporacje: Civitas Antiqua, Civitas Medievica, Civitas Sarmatica. Obowiązki te jednak bez wątpienia przyniosą w przyszłości owoce w postaci wykształcenia prawdziwej, katolickiej elity narodu, a może i powołań kapłańskich oraz zakonnych.

Istnieje pełna współpraca pomiędzy Szkołą Podstawową im. Świętej Rodziny w Warszawie Radości a Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie. Dzieci, które ukończyły szkołę podstawową, witane są więc w Józefowie „z otwartymi ramionami”.

Katolickie kształtowanie młodego człowieka jest działaniem świadomym. Ważnym jego elementem jest współpraca pomiędzy szkołą i rodziną. Bez tego stalibyśmy się tylko kolejną placówką, która na pierwszym miejscu stawia wyniki egzaminów państwowych, marginalizując kwestie wychowania i katolickiej formacji. My ich nie marginalizujemy – my wysuwamy je na plan pierwszy.

Strona internetowa Szkoły: akwinata.edu.pl

Adres e-mail sekretariatu Szkoły: sekretariat@akwinata.edu.pl